Endoconcja (leczenie kanałowe)

Polega na leczeniu chorób miazgi zębów. Zakażone kanały i komory zębowe w których znajduje się miazga zostają z niej dokładnie oczyszczone, wypłukane i zdezynfekowane, a następnie szczelnie wypełnione materiałem. Leczenie kanałowe dla większego bezpieczeństwa i komfortu pacjenta przeprowadzane jest w ślinochronie (koferdamie), wymaga użycia wysoce specjalistycznego sprzętu/materiałów dla osiągnięcia sukcesu klinicznego, m.in. :

-endometru do pomiaru długości kanałów

-mikrosilnika endodontycznego i narzędzi maszynowych NiTi (Wave One/ Reciproc) do mechanicznego opracowania kanałów

-płynów do płukania – do chemicznego oczyszczenia/dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych

-skalera do aktywacji płynów płuczących

-gutaperki i uszczelniacza do wypełnienia kanałów

Zobacz cennik